Aanmelden

Wil je meedoen en komen proeven hoe het poolbiljarten is? Vul dan het onderstaand aanmeldformulier volledig in.

Proeftermijn 1 maand geldig na je aanmelding

De eerste keer kun je kijken hoe je het vindt en daarna beslissen of je je bij onze Club enthousiast wilt aansluiten. Er is een proefperiode van 1 maand na je aanmelding. We verwachten dus dat je de eerstvolgende poolbiljartavond ná je schriftelijke aanmelding op proef hebt meegedaan. Daarna gaat het reguliere lidmaatschapstarief automatisch in. Dit hanteren we om te waarborgen dat iedereen graag meedoet en de proefavond niet nonchalant afzegt, omdat dit demotiverend werkt voor de rest van de groep. We willen graag poolen met zoveel mogelijk deelnemers én we willen het enthousiasme binnen onze club hoog houden.

Ik bevestig de ontvangst van je aanmelding z.s.m. en neem per whatsapp even contact met je op en voeg je daarna toe aan de whatsappgroep omdat we elkaar zo informeren over bijzonderheden en je je bij ziekte of vakantie ook via de whatsappgroep kunt afmelden. Kort voor de poolbiljartavond afzeggen vinden wij not done (ziekenhuisopname of begrafenis partner/familie begrijpen wij). 2 dagen vóór de poolbiljartavond kun je je in de whatsappgroep AAN of AF melden. Dan weten we namelijk hoeveel dames er op de avond meedoen. Er wordt echt op je gerekend als je je aanmeldt én we reserveren tafels in het poolcentrum. Dus ook de eigenaar van het poolcentrum rekent op onze komst. Hou hier aub. rekening mee. Je aanmelden bij onze club betekent je dus ook committeren aan deelname elke maand.

VOORDAT JE JE AANMELD, LEES ONDERSTAANDE INFO GOED DOOR!

Vanaf augustus 2019 bestaat BiljartClub Vrouwen met Ballen. In september 2024 vieren we ons lustrum feestelijk.

KOSTEN Er is de huur van de pooltafels (€ 5 tot € 10 p.p – en dat is afhankelijk van het aantal deelnemers op de avond) in het poolcentrum. 1 tafel kost 25 euro voor 2 uurtjes en hier kunnen maximaal 4 vrouwen aan spelen. Maar het kan ook zijn dat er 2 vrouwen per tafel spelen als we wat minder deelnemers hebben. We reserveren minimaal 3 tafels. Het betalen van je eigen drankjes en de huur van de pooltafel voldoe je per pin aan het einde van de avond als je meedoet aan onze vaste poolbiljartavond in de locatie op de 4e vrijdagavond van de maand. 

AANTAL DEELNEMERS We kunnen maximaal 28 vrouwen inschrijven bij onze club. Onze Club zit aardig vol, maar ook de laatste deelnemers willen we realiseren. Indien er mensen afvallen, dan adverteren we weer via sociale media of bladen. Er zijn elk jaar een paar afvallers i.v.m. verhuizingen, ziekte, financiële sores of te druk op het werk zijn.

REGELMATIG MEEDOEN Wij vragen onze deelnemers om elke keer deel te nemen, zodat we een toegewijde Club van enthousiaste dames kunnen bouwen en er regelmaat is in samen Poolbiljarten. Bij onverwachte ziekte en geplande vakantie kunnen wij begrip hebben voor een afzegging, maar voor de rest rekenen we graag op je komst. Dus jouw enthousiasme en maandelijkse deelname is erg gewenst.

ZOMERSTOP In de maanden JULI en AUGUSTUS is er een vakantiestop en EIND DECEMBER poolbiljarten we meestal ook niet i.v.m. de drukke feestmaand voor velen. Bij 10 aanmeldingen in december kan het wel doorgaan. Eind juni kan doorgaan als er ook 10 aanmeldingen zijn, vaak zijn veel dames op vakantie.

DEELNAMEBIJDRAGE Om té vrijblijvende deelname te vermijden en een betrokken groep te waarborgen, is er een schappelijke deelnamebijdrage. Ook is de bijdrage voor het dekken van website- en hosting kosten, flyers/publiciteit/marketing kosten, ledenwerving, advertenties in huis-aan-huis bladen. Dus met de bijdragen worden die directe kosten gedekt.

De deelnamebijdrage € 29,50 is voor het hele kalenderjaar als je er bij wilt zijn (of blijven). De gegevens worden rond 2 december door de oprichter & organisator per email en whatsapp aan dames toegezonden, zodat men de € 29,50 voor het nieuwe kalenderjaar kan voldoen via een tikkie. Als je nieuw bent, dan ontvang je het tikkie direct ná je proefavond (of als het reguliere lidmaatschap automatisch ingaat, de maand ná je schriftelijke aanmelding). We zijn een recreatieve club, geen officiele vereniging en zeker geen commercieel bedrijf. Er wordt dus ook geen factuur verzonden. Slechts een jaarlijks tikkie.

OPZEGGEN Indien je in de loop van het jaar opzegt, dan geeft dit geen recht op restitutie van je deelnamebijdrage van dat jaar. Opzeggen moet uiterlijk vóór 1 december schriftelijk per email of whatsapp gedaan worden aan de organisator. Ná 1 december ben je verplicht om de jaarlijkse bijdrage te voldoen. Hou hier dus rekening mee. Directe kosten blijven namelijk ook gewoon doorlopen.

Ben je enthousiast over wat je allemaal leest? En heb je tijd, energie en zin om elke maand mee te doen?

Geef je dan op en kom gewoon op proef meedoen. Je bent van harte welkom. We zijn een erg gezellige club en plezier maken staat bij ons absoluut voorop!